ubezpieczenia@lotoccy.pl • 12 274 16 28 lub 12 274 20 15

Ubezpieczenia Medyczne

d

Ubezpieczenia medyczne

 

Zgodnie z przepisami prawa podmiot leczniczy jest objęty obowiązkiem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych.

W naszej ofercie mamy specjalistyczne pakiety ubezpieczeniowe chronią życie zawodowe i prywatne lekarzy, pielęgniareki położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Ubezpieczenie ryzyk zawodowych jest dla lekarza, pielęgniarki jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów.

 

Karta medyczna

U NAS OPŁACISZ: rachunki za gaz, prąd, wodę, telefon i wszelkie inne płatności! ( już od 2,00zł )
zamow-rozmowe

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Kontakt w sprawie:
UbezpieczenieKredyt / LeasingInne

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Skan dowodu

Skan aktualnej polisy

Uwagi

Rozwiąż równanie

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Numer PESEL

Rodzaj pojazdu

Marka pojazdu

Typ / model

Pojemność

Rok produkcji

Kod pocztowy

Rodzaj ubezpieczenia
Nowe (pojazd zakupiony)Wznowione

Poprzedni ubezpieczyciel (dot. ubezpieczenia wznowionego)

Łączny okres opłacania ubezpieczenia w ostatnich 5 latach

Okres posiadania prawa jazdy

Współwłaściciel pojazdu
TakNie

Wiek współwłaściciela

Szkoda z OC w ostatnim roku
TakNie

Szkoda z OC w ostatnich 3 latach
TakNie

Szkoda z AC w ostatnim roku
TakNie

Szkoda z AC w ostatnich 3 latach
TakNie

Czy posiadasz dziecko do 12 roku życia?
TakNie

Czy opłacasz podatek rolny?
TakNie

Czy posiadasz ubezpieczenie majątkowe?
TakNie

W jakim towarzystwie opłacasz ubezpieczenie majątkowe

Wysokość składki za ubezpieczenie majątkowe

Uwagi

Rozwiąż równanie

×