Ubezpieczenia@Lotoccy.pl • 12 274 16 28 lub 12 274 20 15

Ubezpieczenia Medyczne

wprowadzam

d

Ubezpieczenia medyczne

Zgodnie z przepisami prawa podmiot leczniczy jest objęty obowiązkiem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych.

W naszej ofercie mamy specjalistyczne pakiety ubezpieczeniowe chronią życie zawodowe i prywatne lekarzy, pielęgniareki położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Ubezpieczenie ryzyk zawodowych jest dla lekarza, pielęgniarki jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów.

 

zamow-rozmowe

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Kontakt w sprawie:
UbezpieczenieKredyt / LeasingInne

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Skan dowodu

Skan aktualnej polisy

Uwagi

Rozwiąż równanie

×

Zostaw dane, oddzwonimy


Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Uwagi

Rozwiąż równanie

×