ubezpieczenia@lotoccy.pl • 12 274 16 28 lub 12 274 20 15

Ubezpieczenia Na Życie

Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego rodziny, na wypadek śmierci posiadacza polisy. Taka jest główna funkcja ubezpieczeń na życie. Jednak ich rola nie kończy się w tym miejscu. Polisy na życie to ubezpieczenia, które obejmują szerokim zakresem całe życie ubezpieczonego. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główny cel to ochrona. Często takie polisy niezbędne są ze względu na posiadamy kredyt.

 

W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup: ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie), ubezpieczenia posagowe (zaopatrzenia dzieci), ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.

U NAS OPŁACISZ: rachunki za gaz, prąd, wodę, telefon i wszelkie inne płatności! ( 1,50zł )
zamow-rozmowe

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Kontakt w sprawie:
 Ubezpieczenie Kredyt / Leasing Inne

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Skan dowodu

Skan aktualnej polisy

Uwagi

Rozwiąż równanie
9 dodać 2 równa się 

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Numer PESEL

Rodzaj pojazdu

Marka pojazdu

Typ / model

Pojemność

Rok produkcji

Kod pocztowy

Rodzaj ubezpieczenia
 Nowe (pojazd zakupiony) Wznowione

Poprzedni ubezpieczyciel (dot. ubezpieczenia wznowionego)

Łączny okres opłacania ubezpieczenia w ostatnich 5 latach

Okres posiadania prawa jazdy

Współwłaściciel pojazdu
 Tak Nie

Wiek współwłaściciela

Szkoda z OC w ostatnim roku
 Tak Nie

Szkoda z OC w ostatnich 3 latach
 Tak Nie

Szkoda z AC w ostatnim roku
 Tak Nie

Szkoda z AC w ostatnich 3 latach
 Tak Nie

Czy posiadasz dziecko do 12 roku życia?
 Tak Nie

Czy opłacasz podatek rolny?
 Tak Nie

Czy posiadasz ubezpieczenie majątkowe?
 Tak Nie

W jakim towarzystwie opłacasz ubezpieczenie majątkowe

Wysokość składki za ubezpieczenie majątkowe

Uwagi

Rozwiąż równanie
9 dodać 2 równa się 

×