Ubezpieczenia@Lotoccy.pl • 12 274 16 28 lub 12 274 20 15

Ubezpieczenia Dla Firm

wprowadzam

d

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm, stłuczenia czy szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

  • ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • all risks,
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • OC przewoźnika krajowego i międzynarodowego
  • CARGO
  • OC zawodu
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie assistance.

Ponadto, mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

d

zamow-rozmowe

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Kontakt w sprawie:
UbezpieczenieKredyt / LeasingInne

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Skan dowodu

Skan aktualnej polisy

Uwagi

Rozwiąż równanie

×

Zostaw dane, oddzwonimy


Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Uwagi


Administratorem danych osobowych jest MAŁOPOLSKA AGENCJA UBEZPIECZEŃ HORYZONT ARTUR ŁOTOCKI AGNIESZKA ŁOTOCKA SPÓŁKA JAWNA, Myślenice, 32-400, ul. Kazimierza Wielkiego 27A. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności

×