Ubezpieczenia@Lotoccy.pl • 12 274 16 28 lub 12 274 20 15

Ubezpieczenia Komunikacyjne

wprowadzam
 

Ubezpieczenia komunikacyjne, dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Polisy komunikacyjne mają na celu ochronę majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego jest posiadaczem.

d

Ubezpieczenie OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. „o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” (Dz. U. 2003,nr 124,poz. 1152 z późn. zm.) nadkłada obowiązek wykupienia polisy dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP. Ubezpieczenie OC chroni odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego od szkód, które wyrządził osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego samochodu. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie szkody osób trzecich, które zostały spowodowane przez Ubezpieczonego – oczywiście do określonej sumy gwarancyjnej, która obecnie wynosi 5 mln euro w szkodach na osobach i 1 mln euro w szkodach w mieniu.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dotyczy:

  • pojazdów samochodowych
  • motocykli
  • motorowerów
  • przyczep
  • ciągników rolniczych
  • pojazdów wolnobieżnych użytkowanych poza miejscem ubezpieczenia

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje:

  • przy pierwszej rejestracji w Polsce – tego samego dnia
  • przy zakupie pojazdu bez ważnej polisy OC – tego samego dnia
  • przy kontynuacji ubezpieczenia – najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy
  • w przypadku pojazdów wolnobieżnych – przed wprowadzeniem do ruchu

d

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdu mechanicznego od skutków uszkodzenia, zniszczenia, anomalii pogodowych i od kradzieży. Każdorazowo zakres ubezpieczenia określany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i w każdej firmie ubezpieczeniowej może on być inny.

d

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca oraz pasażerowie.

d

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance polega na doraźnej pomocy świadczonej kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym. Zdarzenia objęte tym ubezpieczeniem to nie tylko wypadki i kradzieże, ale również awarie, np. brak paliwa, wymiana koła, itp. Mając wykupiony assistance, będziemy mogli liczyć na pomoc 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

d

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie zapewnia ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk, ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby. Szkoda z tego ubezpieczenia nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco.

d

Ubezpieczenie floty

d

Ubezpieczenie ZK

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczone dla osób zamierzających wyjechać za granicę po za obszar UE. Po wykupieniu tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje całą odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczony samochód poza granicami UE.

d

Sprawdź czy potrzebujesz ZK czy wystarczy standardowe OC

 

zamow-rozmowe

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Kontakt w sprawie:
UbezpieczenieKredyt / LeasingInne

×

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Skan dowodu

Skan aktualnej polisy

Uwagi

Rozwiąż równanie

×

Zostaw dane, oddzwonimy


Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Uwagi


Administratorem danych osobowych jest MAŁOPOLSKA AGENCJA UBEZPIECZEŃ HORYZONT ARTUR ŁOTOCKI AGNIESZKA ŁOTOCKA SPÓŁKA JAWNA, Myślenice, 32-400, ul. Kazimierza Wielkiego 27A. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności

×